Wat zijn de voordelen van een Vereende verzekering?

Het spreekt voor zich dat er vandaag de dag op de markt menig aantal verschillende verzekeraars zijn terug te vinden. Wanneer we de mogelijkheden bij het merendeel van deze verzekeraars van naderbij gaan bekijken zal je tot de vaststelling komen dat deze er globaal gezien min of meer hetzelfde uitziet. Dat geldt evenwel niet voor De Vereende. Voor deze verzekeraar geldt dat ze er bekend om staat één en ander toch enigszins aan te pakken. Hier schuilt bovendien ook de kracht in van deze verzekeraar. In ieder geval, wil jij hier graag meer over te weten komen? Lees dan vooral verder en ontdek wat een Vereende verzekering in de praktijk nu precies zo populair maakt.

Wat maakt De Vereende een bijzondere verzekeraar?

Zoals de informatie in de inleiding reeds duidelijk heeft gemaakt kan er in de praktijk worden vastgesteld dat het merendeel van de verzekeraars eigenlijk min of meer hetzelfde aanbod aanbieden. Dat geldt echter niet voor De Vereende. Tal van verschillende situaties of gebeurtenissen kunnen er in de praktijk voor zorgen dat mensen niet langer over de mogelijkheid beschikken om een standaard verzekering af te sluiten. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Voor verschillende verzekeringen waaronder bijvoorbeeld de WA-verzekering voor auto’s geldt namelijk dat ze bij wet verplicht zijn. Je kan er dus eigenlijk helemaal niet omheen om deze af te sluiten.

In bovenstaande situatie zitten veel mensen natuurlijk met de handen in het haar. Gelukkig kan men er dan in het merendeel van de gevallen voor kiezen om een zogenaamde Vereende verzekering af te sluiten. Het gaat hierbij om een vrij standaard autoverzekering die echter wordt aangeboden aan mensen die bijvoorbeeld in het verleden betalingsproblemen hebben gekend bij een andere verzekeraar. Zelfs mensen met een gitzwart schadeverleden zouden op deze manier alsnog aan een autoverzekering kunnen komen. Let wel, dit betekent uiteraard niet dat dit over de hele lijn interessant is. Het moet namelijk gezegd dat de premie van een verzekering bij De Vereende altijd significant hoger is gelegen in vergelijking met een premie die je betaalt voor een gewone autoverzekering. Op deze manier hoopt deze verzekeraar het extra risico in te kunnen dekken.

Wanneer een beroep doen op een Vereende verzekering?

Vandaag de dag is het zo dat een Vereende verzekering een niet onaanzienlijke populariteit geniet. Dat is in het bijzonder het gevolg van het feit dat heel wat verzekeringnemers op een zeker ogenblik niet in staat zijn gebleken om te voldoen aan de financiële verplichtingen van hun verzekering. Wanneer dat het geval is kan dat je meteen op een probleem komen te staan bij een standaard verzekeraar. Door een beroep te doen op de verzekeraar De Vereende kan daar verandering in worden gebracht. Ook wanneer er in het verleden sprake is geweest van een bepaalde betaalachterstand ben je immers bij deze partij nog altijd welkom.

Een bijzondere verzekering afsluiten bij De Vereende

Het afsluiten van een verzekering bij De Vereende is niet alleen maar interessant voor mensen die in het verleden geconfronteerd zijn geweest met bijvoorbeeld een betaalachterstand. Voor menig aantal mensen geldt in de praktijk bijvoorbeeld eveneens dat ze op zoek zijn naar een verzekering die allesbehalve voor de hand liggend is om af te sluiten. Denk hierbij dan aan bijvoorbeeld:

  • Een verzekering voor een leegstaand pand;
  • Een verzekering voor een pop-up winkel;
  • Verzekeringen voor een quad;
  • Verzekeringen voor de auto;
  • Verzekeringen voor een praalwagen.

Dergelijke verzekeringen worden door het merendeel van de verzekeraars omwille van het risico dat eraan verbonden is niet langer aangeboden. Dat kan natuurlijk best vervelend zijn. Gelukkig geldt voor een Vereende verzekering dat ze ook voor dergelijke risico’s perfect kan worden afgesloten.

Wat zijn de voorwaarden van een Vereende verzekering?

Voor een Vereende verzekering geldt dat het merendeel van de mensen ze eigenlijk wel kan afsluiten. Dit is het gevolg van het feit dat De Vereende als verzekeraar eigenlijk een zeer uitgebreide doelgroep heeft. Ondanks dit gegeven spreekt het voor zich dat deze verzekeraar niet over een zogenaamde acceptatieplicht beschikt. Dit betekent dat ze in de praktijk volledig zelf kan en zal bepalen welke personen bij haar een verzekering kunnen afsluiten (en vooral ook welke niet).

Er zijn dan ook zeker bepaalde voorwaarden waar je rekening mee moet houden wanneer je verzekeringnemer wil worden bij deze verzekeraar. Eén van deze voorwaarden heeft betrekking tot het feit dat je vaak een soort van waarborg moet storten. Deze waarborg moet dienst doen als financiële zekerheid voor de verzekeraar. Wanneer er gedurende de verzekeringsovereenkomst geen problemen zijn opgetreden zal je deze waarborg uiteraard volledig terugbetaald krijgen. Is er op een zeker ogenblik wel sprake van financiële problemen waardoor je bijvoorbeeld de verschuldigde premie niet correct kan betalen? Dan kan de gestorte waarborg daarvoor aangesproken worden.

Hoe interessant is een verzekering bij De Vereende?

Ontzettend veel mensen zijn door de jaren heen sterk gebaat geweest met een verzekering van De Vereende. Het spreekt voor zich dat de kosten verbonden aan een Vereende verzekering in de basis een stukje duurder uitvallen in vergelijking met verzekeringen bij andere verzekeraars. Dat is echter het gevolg van het feit dat ook de risico’s voor de verzekeraar een stuk hoger zijn gelegen. Men weet namelijk dat er sprake moet zijn geweest van een bepaald probleem in het verleden, want anders zou je er uiteraard voor kiezen om een verzekering bij een standaard verzekeraar af te sluiten. Voor heel wat mensen is een Vereende verzekering echter hun laatste kans.

Bovenstaande gezegd hebbende kan er met recht en rede worden gesteld dat een Vereende verzekering een zeer interessante verzekering kan zijn. Dit bovendien ook niet alleen omdat ze je tijdelijk uit de nood kan helpen, integendeel. Daarnaast biedt een dergelijke verzekering je namelijk de mogelijkheid om terug te werken aan een gunstige track record. Wanneer je kan bewijzen tegenover andere verzekeraars dat je gedurende een bepaalde periode zonder probleem je verplichtingen bent nagekomen kan dat zorgen voor vernieuwd vertrouwen. Heel wat mensen die enige tijd actief zijn geweest bij De Vereende hebben dan ook nadien terug een standaard verzekering kunnen afsluiten. Als dat niet mooi meegenomen is!