Rechtsbijstandverzekering

Niet iedereen kan als er sprake is van een conflict meteen de advocaat bellen en die vragen om hulp. Dat kan niet, omdat het uurtarief van de advocaat nog steeds aan de hoge kant is. Toch is het in bepaalde situaties bittere noodzaak om juridische ondersteund te worden. Met het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering krijg je de hulp die je verdient. En dat op zo goed als alle rechtsgebieden. Het vinden van een verzekeraar is in elk geval gemakkelijk. Steeds meer bureaus bieden namelijk een rechtsbijstandverzekering aan. Je hebt zelfs wat te kiezen tegenwoordig. En met de kwaliteit is het wel in orde. Werd en vroeger nog wel eens gelachen om de jurist van de rechtsbijstandverzekering, tegenwoordig wordt die voor vol aangezien. Het is bepaald geen uitgemaakte zaak dat een onafhankelijke advocaat het varkentje wel even wast. Integendeel zelfs. Steeds vaker namelijk, trek jij met een verzekering gewoon aan het langste eind.

 

Heb je juridische problemen? Met een rechtsbijstandverzekering die je van advies voorziet en ondersteuning biedt geniet je in dat geval de best denkbare steun. De juridische conflicten waarvan sprake kan zijn, kunnen een sterk uiteenlopend karakter hebben. Zo kan het gaan om een uitvloeisel na een ongeluk in het verkeer. Het kan echter ook gaan om het feit dat je ontslagen bent op je werk, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie.

Smeken om juridische ondersteuning

Dergelijke voorvallen smeken om juridische ondersteuning. Door het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering schakel je een juridisch professional in. Voor als je er zelf niet uitkomt of als iets volledig uit de hand dreigt te lopen. Zelf een juridische procedure aangaan is weliswaar dapper, maar toch vooral erg onverstandig. Het kan in conflicten zomaar om veel geld gaan. Er kunnen andere en grote belangen mee gemoeid zijn. Daarom is het zo belangrijk om steeds precies te weten wat je doet en vooral wat je moet. En ontslag bijvoorbeeld, kan erg veel consequenties hebben. Voor je toekomst en je toekomstbeeld. Vaak wordt de rechtsbijstandverzekering in verschillende vormen aangeboden.

Geen extra kosten, kosten worden uit verzekering gedekt

Niet zelden wordt de rechtsbijstandverzekering ingeschakeld als het gaat om zaken die met de sociale wetgeving te maken hebben net als met verkeer en met wonen. Via de rechtsbijstandverzekering krijg je altijd een professional toegewezen die als specialist geldt op precies dat vlak dat nodig is. Die professional hoef je dus niet extra te betalen. Die ondersteunt je op basis van de afgesloten rechtsbijstandverzekering.

Steeds meer aanbieders

Was het vroeger nog wel eens zoeken naar een geschikte partij voor rechtsbijstandverzekering, dat is nu wel anders. Er zijn heel veel partijen die deze verzekering aanbieden tegenwoordig. Tussen de aanbieders bestaan grote verschillen. Bijvoorbeeld om welke rechtsgebieden ze actief zijn, de premie die gevraagd wordt en de pakketten die al dan niet aangeboden worden. De rechtsbijstandverzekering is min of meer groot geworden toen het verkocht werd in combinatie met autoverzekeringen. Tegenwoordig echter is het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering een bewuste keuze van een steeds groter wordende groep mensen. Dat is zo omdat mensen vaker claimen en dus vaker met juridische zaken te maken kunnen krijgen en vooral ook omdat de gefinancierde rechtshulp vanuit de overheid alleen maar minder wordt. En omdat de verschillende vakbonden vaak slechts werkgerelateerde hulp bieden, is de keuze voor een rechtsbijstandverzekering snel verklaard en bijzonder verstandig. Overigens kan een rechtsbijstandverzekering door zowel de particulier als door ondernemers ingeschakeld worden.

Verzekering is er in verschillende varianten

De rechtsbijstandverzekering heb je in verschillende varianten. Het is altijd verstandig te kiezen voor rechtsbijstandverzekering vergelijken. Doorgaans wordt gewerkt in natura. De verzekeraar heeft dan zes juristen in huis die elke zaak kunnen behandelen. Dit tot aan de rechtszaal aan toe. Er zijn ook verzekeraars die als je een beroep doet op je rechtsbijstandverzekering een bedrag beschikbaar stekken. Daar kun je vervolgens zelf een advocaat naar keuze voor raadplegen.

Afroming van de wettelijke bijstand voor mensen met een minder dikke portemonnee

De rechtsbijstandverzekering en zeker de aanbieders varen wel bij de afroming van de wettelijke regelingen voor rechtsbijstand aan mensen die het minder breed hebben. Tegenwoordig moet de particulier de Wet op Rechtsbijstand inschakelen om hulp te krijgen. Als ze dat al krijgen, want eerst wordt in kaart gebracht wat de hoogte van een vordering is en wordt zelfs de kans van slagen eerst geanalyseerd. Voorts geldt dat hoe hoger een gezinsinkomen is, hoe hoger de eigen bijdrage is. Deze vorm van bijstand is minder aantrekkelijk geworden dus, ook al omdat er een gevaar bestaat dat je als hulpzoekende alsnog voor de kosten opdraait. In Nederland wordt hoofdzakelijk in natura gewerkt overigens. De rechtsbijstandverzekeraars van nu weten zich omringd door steeds meer en vooral ook betere juristen en ook advocaten. Want ook advocaten mogen tegenwoordig bij een verzekeraar in dienst zijn. En dat was vroeger niet het geval.

Soms moet je bepaalde onderdelen extra meeverzekeren

De aanbieders van een rechtsbijstandverzekeringen moeten overigens wel aan strenge voorwaarden voldoen. Algemene verzekeraar bijvoorbeeld, dat zijn verzekeraars die bijvoorbeeld ook een inboedelverzekering en een autoverzekering aanbieden, mogen zelf geen juridische geschillen behandelen. Dan moet er dus uitbesteed worden. Sluit je een rechtsbijstandverzekering af. dan kan dit doorgaans voor zo goed als alle geschillen. Soms moeten bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, extra verzekerd worden.

Geen beroep op de verzekering in de eerste drie maanden

Het is gewoonte dat als je een rechtsbijstandverzekering afsluit dat er een termijn van drie maanden aangehouden wordt als wachttermijn. In deze periode kan de klant geen beroep doen op rechtsbijstand. Hiermee kan voorkomen worden dat mensen pas als er al een juridische geschil dreigt, nog snel een een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Conflicten die er al waren, worden nooit door de rechtsbijstandverzekering gedekt. De wachttermijn geldt overigens niet in straf- en tuchtzaken en bij geschillen over contracten.

 

Globaal kunne de rechtsbjstandverzekeringen opgedeel worden in verschillende takken. Zo heb je de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering en de rechtsbijstandverzekering voor gezinnen. Voor bedrijven is er de speciale bedrijven rechtsbijstandverzekering en voorts is er nog een tak mediation rechtsbijstandverzekering. Deze tak kan ingeschakeld worden bij scheidingen of arbeidsconflicten bijvoorbeeld. En zo kun je met al je problemen aankloppen bij de verzekeraar van je rechtsbijstandverzekering.